Terapia leczenia uzależnień

Uzależnienie do silny przymus skłaniający człowieka to danej czynności lub spożywania danej substancji. Choć najpopularniejsze uzależnienia, które znamy to alkoholizm, narkomania czy też nałóg nikotynowy, to uzależnienia bardzo często mają charakter behawioralny, a więc dotyczą konkretnych zachowań. W każdym wypadku należy dobrać odpowiedni model terapii, który przyniesie efekt w postaci …