Kto pomoże uzyskać odszkodowanie?

Kiedy podejrzewamy sytuację, w której mogło dojść do popełnienia błędu przez lekarza, to wtedy możemy wnioskować o odszkodowanie. Taką sprawą możemy zająć się samodzielnie, ale kiedy nie posiadamy odpowiednich wiedzy, to dobrze jest znaleźć firmę oferującą pomoc w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania za błąd popełniony przez lekarza.

Gdzie zgłosić błąd lekarski?

odszkodowania za błędy lekarskieNiestety kilka razy w roku dochodzi do błędów lekarskich i wtedy musimy zgłosić taki błąd, aby uzyskać odpowiednie odszkodowanie. Najczęściej wniosek wnosi się do wojewódzkiego komisji, która znajduje się w miejscowości, gdzie znajduje się placówka, w której się leczyliśmy i tam lekarz popełnił błąd przy leczeniu nas. Odszkodowania za błędy lekarskie możemy uzyskać w bardzo dużej wysokości, ponieważ w niektórych przypadkach poszkodowani pacjenci otrzymują dożywotnią rentę, a także wysokie zadośćuczynienie. Kto powinien złożyć wniosek o odszkodowanie. Wniosek może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel w przypadku uszkodzenia ciała, lub rozstroju zdrowia albo też w przypadku zakażenia. Natomiast gdy dojdzie do śmierci pacjenta, to wtedy taki wniosek składa spadkobierca. Każdy wniosek powinien zawierać dane pacjenta oraz imię i nazwisko, a także datę urodzenia, oraz PESEL. Do każdego wniosku powinniśmy dołączyć dowody, które uprawdopodabnia ją wskazane we wniosku błędy lekarskie, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł na poczet kosztów postępowania.

Niestety w wielu przypadkach nie mamy siły fizycznej ani psychicznej, żeby samemu zajmować się takimi sprawami więc dobrze jest znaleźć dobrą firmę oferującą pomoc w uzyskaniu odszkodowania za błędy lekarskie. Na polskim rynku znajdziemy wiele takich firm i warto korzystać z ich usług, ponieważ pobierają oni opłatę dopiero po uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania.