Rozliczanie kierowców na terenie Niemiec

Niemiecki rząd podjął decyzję, że od pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku wszyscy kierowcy świadczący usługi transportowe na terenie Niemiec, mają być opłacani przez swoich pracodawców według ustalonego taryfikatora. Na rok dwa tysiące dziewiętnasty ustalono godzinową stawkę minimalną na poziomie 9,19 EUR.

Ustawa o płacy minimalnej MiLoG

rozliczanie milogUstawa o płacy minimalnej, zwana w skrócie MiLoG, ma na celu ochronę niemieckiego rynku transportowego przed tańszymi, konkurencyjnymi firmami ze wschodniej i południowej Europy. Nałożono obowiązki posiadania zezwolenia na transport na terenie Niemiec oraz przewidziano surowe kary finansowe, nawet za pomniejsze błędy formalne. Rynek transportowy w Polsce, jeden z największych i najprężniejszych w Europie, zareagował błyskawicznie i szybko przystosował się do nowych warunków. Część firm rozliczanie Milog scedowała na podmioty zewnętrzne, które również błyskawicznie zaadoptowały się do nowych wymogów, część zleciła to swoim działom księgowości. Dużo firm proponuje kompleksowe rozliczanie MiLoG z rozliczaniem tachometrów i pomocą w języku niemieckim dla kierowców zatrzymanych do kontroli. Dzięki elastyczności polskiego rynku transportowego i księgowości Polska nie straciła dominującej pozycji na europejskim rynku drogowego transportu towarowego. Podobnie sytuacja ma się we Francji, gdzie również wprowadzono taryfikator płac minimalnych dla kierowców, potocznie zwany ustawą Macrona. Polskie firmy spedycyjne szybko przystosowały się do nawet ostrzejszych przepisów niż w niemieckich landach.

Duża elastyczność firm księgowych rozliczających kierowców według MiLoG i ustawy Macrona pozwoliła utrzymać się polskim transportowcom w europejskiej czołówce, pomimo obostrzeń prawnych i większych kosztów świadczenia usług transportowych na ternie Niemiec i Francji.